Zinātniskās pētniecības darbu lasījumi “Daugavpils. Latgale. Latvija.”

2019.gada 19.un 20.novembrī ģimnāzijā notika zinātniskās pētniecības darbu lasījumi “Daugavpils. Latgale. Latvija.”. 12.klašu skolēni saviem skolasbiedriem prezentēja iepriekšējā mācību gadā izstrādātos zinātniskās pētniecības darbus.
Lasījumu mērķis ir aktualizēt lokālo fenomenu pētīšanas nepieciešamību dažādās zinātnes nozarēs, veicināt Latgales izglītības iestāžu izglītojamo sadarbību zinātniskās pētniecības jomā, pilnveidot publiskās uzstāšanās prasmes.
11.klašu skolēni uzklausīja pētījumu rezultātus par ātro kredītu problēmu Latvijā, par bioplastmasas iegūšanas iespējām no cietes un cukura, par populārās latgaliešu mūzikas attīstību 21.gadsimtā, par mācību priekšmeta “Valsts aizsardzības mācība” ieviešanas nepieciešamību, kā arī 1949.gada deportācijām jauniešu zināšanās un kolektīvajā atmiņā Ilūkstes novadā.
Lasījumu laikā topošie ZPD autori – 11.klašu skolēni- uzdeva jautājumus ne tikai par saturu, bet arī pētījuma izstrādes procesu.
Priekšlasījumus vēroja arī aktrise, vitae.lv lektore Anna Šteina, kura ģimnāzijas audzēkņiem un lasījumu viesiem vadīja darbnīcas par to, kā pārliecinoši uzstāties publikas priekšā, kā pārvarēt stresu, kā pilnveidot dikciju utml. Aptaujātajiem darbnīcu dalībniekiem vislietderīgākie šķita 3 vingrinājumi:
1) “piespēles ar tenisa bumbiņām, kuru laikā tika trenēta dikcija, jo tas mācīja koncentrēt uzmanību uz vairākām lietām vienlaicīgi”,
2) “uzstāšanās, mēģinot atveidot kādu no 4 personības elementiem (uguns, ūdens, zeme, gaiss), jo tā ļāva saprast, kā tas izskatās no malas”,
3) “dikcijas trenēšana, izmantojot mīmikas vingrinājumus, jo tā parādīja, kā sev palīdzēt runāt skaidrāk”.
Skolēni atzina, ka pēc lasījumos un runas darbnīcās gūtās pieredzes “būs nedaudz vieglāk, jo tagad es zinu, kā pareizi strukturēt savu stāstāmo, kas ir labi un kas ir slikti, un arī kā sevi nomierināt. Sapratu, ka ZPD nav nekas pārdabisks. Sapratu, ka caur to iziet visi ģimnāzisti un ir reāli to izdarīt labi.”
Zane atzina, ka “šāda pieredze, godīgi sakot, bija pārsteidzoša. Lektore ir interesants cilvēks - ļoti emocionāla. Tāpēc arī nebija garlaicīgi. Varbūt dažas lietas nesapratu, jo uzreiz jau nesanāktu savā pieredzē izmantot visus viņas padomus, bet īstenībā zinu, ar kādu pārliecību un stāju iešu aizstāvēt savu ZPD!”
Ieva saka, ka darbnīcas un lasījumi “ļoti patika! Es sapratu, kā pareizi, ar pārliecību uzstāties!” Evelīna secināja: “Ja paši nebūsim droši, neviens mūsos neklausīsies. “
Šodien 11.klašu skolēni prezentēja savus ZPD priekšaizstāvēšanā. Labā ziņa ir tā, ka lasījumos un darbnīcās gūtā pieredze netika aizmirsta! Mums kopā viss izdosies!
Par ieguldīto laiku un noderīgajiem padomiem - PALDIES, Elīza FedotovaMarta GurovaNikita KuzminsMadara Stašāne, Agnese Veikšina, Diāna Ņikiforova, Līga OstapkoIlya Polischuk!

-->