Vides dienas Daugavpils Valsts ģimnāzijā turpinās!

Vides dienas Daugavpils Valsts ģimnāzijā turpinās! 7. klases skolēni šodien tika rosināti domāt par atkritumu šķirošanu, par plastmasas piesārņojumu vidē un izzināt citus faktus par plastmasas ilgmūžīgumu. Irina Paegle un Dace Selga gan pastāstīja gan par mikroplastmasas piesārņojuma radītajām problēmām vidē, gan uzdeva jautājumus skolēniem par viņu paradumiem, šķirojot atkritumus un par skolēnu pārliecībām vides jautājumos. Bija interesanti un izzinoši!

-->