Vēlēšanu biļetens.
Papīra gabaliņš vai varas instruments?

11.b klases skolēni piedalās Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja izstādes “Vēlēšanu biļetens. Papīra gabaliņš vai varas instruments?” atklāšanā

25. novembrī Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā tika atklāta izstāde "Vēlēšanu biļetens. Papīra gabaliņš vai varas instruments?" Tā veltīta dažādu valstu vēlēšanu biļetenu vēsturei un to izmaiņām laika gaitā, sākot ar 19.gadsimta līdz mūsdienām.

Izstādes atklāšanā piedalījās  Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā pārstāvji, pašvaldības deputāti, muzeja ļaudis un Daugavpils Valsts ģimnāzijas 11.b klases skolēni. Tā kā izstādes saturs ir cieši saistīts ar Vēstures un sociālo zinātņu mācību saturu, skolēniem bija iespēja diskutēt ar izstādes kuratoru Maksu Valentīnu, piedalīties izzinošā BINGO spēlē par izstādē apskatāmajiem vēlēšanu biļeteniem un salīdzināt savus priekšstatus ar klātienē redzēto un dzirdēto.

Skolēni varēja pārliecināties, ka vēlēšanu biļeteni tāpat kā demokrātija katrā valstī izskatās mazliet savādāk, skolēnuprāt, lielākais pārsteigums izstādē bija krāsainie vēlēšanu biļeteni no Ganas, “lielie vēlēšanu palagi” no Somijas un ASV vēlēšanu biļetenu dažādība.

Apsveicam BINGO spēles uzvarētāju Arturu Osipovu un 2. vietas ieguvējas Anastasiju Goreļikovu un Darīnu Kļimenkovu!

Izstādes saturu veidojuši "Fabel" no Zviedrijas, "Folkevirket" no Dānijas, "IDEA International IESC" no Lietuvas un "Studio Kalleinen" no Somijas. Tā tapusi ar Ziemeļvalstu Kultūras fonda atbalstu.

-->