Vārds ,,rakstīt” vienmēr ir darbības vārds!

     Mūsdienu pasaule ir tekstu pasaule: kāds raksta, kāds lasa. Un katram no tiem ir savs mērķis. Kāds cītīgi šobrīd raksta zinātniskās pētniecības darbu, kāds - pārspriedumu stundā, kāds - referātu vai dzejoli vienkārši tāpat, jo citādi nevar.  Vēl kāds pieņem izaicinājumu piedalīties radošo darbu konkursos, lai dzīvotu savā tekstā, cīnītos ar domu gūzmu, kas nāk pāri vai apiet apkārt. Bet vēl svarīgāk ir  - šie cilvēki dalās ar uzrakstīto.

     Šajā mācību gadā 11. klases skolniece Elīza Poiša un 12. klases skolnieces Marija Meldra Kraukle un Nanija Dzjadzina uzdrošinājās piedalīties R. Blaumanim veltītajā radošo darbu konkursā un visas trīs bija uzaicinātas uz apbalvošanas pasākumu Ērgļos. Žūrija uzteica skolnieču veiksmīgo darbu sasaisti ar rakstnieka personību un analītisku varoņu analīzi, kā arī uzslavēja par iztēli un radošumu 158 darbu konkurencē. Savukārt 11. klases skolniece Kristīne Golovane ieguvusi atzinību 384 darbu konkurencē R. Mūka radošo darbu konkursā, kuram šogad tika izvēlēts moto no dzejnieka dzejas: ,,Man nevajag nemirstības eliksīra, /Nemirstība ir iesieta Latvijas sierā.” Uzteicams ir arī Emīla Sokolova darbs no 8. b klases šajā konkursā, kurš iesūtīja savu uzrakstīto pasaku.

     Prieks arī par to, ka iepriekšējā gadā paveiktais, pateicoties Latviešu valodas aģentūrai, ir iekļauts radošo darbu krājumā ,,Kas manu tautu dara stipru”, kurā apkopoti labākie konkursa darbi. Konkursā piedalījās gandrīz 900 skolēnu no Latvijas un latviešu skolām pasaulē. Mūsu skolas meiteņu Elīzas Poišas un Agneses Veikšinas darbs nu ir izlasāms arī grāmatas formātā.

     Rakstīt - tā vienmēr ir darbība, kuru raksturo tādi darbības vārdi kā domāt, sakārtot, atlasīt, iztēloties, uzdrošināties, bet galvenais noticēt sev! Cīņa ar tekstu vienmēr un visos laikos būs cīņa ar sevi! Tāpēc kārtējam uzaicinājumam literatūras stundā piedalīties radošo darbu konkursā uzdrošinies atsaukties, bet galvenais  - notici sev!

P.S. Un nav svarīgs vērtējums literatūrā, latviešu valodā, galvenais ir vēlme, ticība un mazliet pacietības!

                                                          Latviešu valodas un literatūras skolotāja Ināra Žukovska

Marija Meldra Kraukle un Nanija Dzjadzina Brakos.

R. Blaumaņa radošo darbu laureātu sumināšana Ērgļu Saieta namā.

Kristīne Golovane R. Mūka radošo darbu apbalvošanas pasākumā Galēnos.

Elīza Poiša un Agnese Veikšina ar savu darbu pirmpublicējumu.

-->