Valsts valodas diena

Lai īpaši godātu latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijā, svētku, atceres un atzīmējamo dienu kalendārā pēc Valsts prezidenta Egila Levita ierosinājuma 15. oktobrī tiek svinēta Valsts valodas diena. Šis datums nav izvēlēts nejauši. 1998. gada 15. oktobrī Satversmes 4. pantā tika nostiprināta valsts konstitucionālā vērtība: “Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda.” /https://valoda.lv/valsts-valoda/valsts-valodas-diena/

Arī ģimnāzijas skolēni piedalījās Valsts valodas dienas pasākumos:

7.klašu skolēni noskatījās LVA veidoto video "Latvijā es runāju latviski" “Latviešu valodas stāsts”, pārrunāja, ko katram nozīmē valsts valoda. Iepazina frazeoloģismus: rakstīja frazeoloģismu skaidrojumus, ilustrēja to nozīmi; noformēja kā QR kodu un izvietoja skolā redzamajās vietās, lai citi varētu iepazīties ar frazeoloģismiem. 7.b klases kolēni veidoja video "Latviešu valoda manā dzīvē", kurā stāstīja, kāda loma un vieta ir latviešu valodai viņu dzīvē.

8.klašu skolēni noskatījās video“Latviešu valodas stāsts”, pārrunāja, ko katram nozīmē valsts valoda; pārrunāja, kāda loma un vieta ir latviešu valodai viņu dzīvē.

9.klašu skolēni noskatījās video“Latviešu valodas stāsts”, pārrunāja, ko katram nozīmē valsts valoda. Saukļi tika iesniegti DPIP piedāvātajā konkursā “Izdomā saukli!”

10.klašu skolēni mācību stundās analizēja Valsts valodas likumu.

11.a klases skolēnu grupa 14.10.2022. piedalījās LCB rīkotajā paneļdiskusijā “Bibliotēka - vieta valsts valodas vērtību stiprināšanai”. Diskusijas mērķis bija pievērst uzmanību valsts valodas lietojumam un vēsturei, kā arī diskutēt par bibliotēkas nozīmi mūsdienās un tās funkciju maiņu.

10.-12.klašu skolēni izdomāja saukli - uzsaukumu, aicinājumu runāt valsts valodā, t.i., latviešu valodā, kuri tika iesniegti DPIP piedāvātajā konkursā “Izdomā saukli!”

15.oktobrī notika VIII pasaules diktāts latviešu valodā. Daži ģimnāzisti arī izmēģināja  spēkus tā rakstīšanā. Jau vairākus gadus ģimnāzijā ir tradīcija piedāvāt rakstīt diktātu kādai vidusskolas klasei. Šogad diktātu rakstīja 11.a, 11.b un 12.a, 12.c klases skolēni.

Informāciju apkopoja Ingrīda Kondratjeva

-->