Tikšanās ar dzejnieci un žurnālisti Egitu Terēzi Jonāni

Šī gada 14. novembrī 9.a klases skolēniem bija lieliska iespēja tikties ar dzejnieci, žurnālisti Egitu Terēzi Jonāni. Mūsu mērķis bija pārrunāt valodas jautājumus un atbildības uzņemšanos par to, kā lietojam savu valodu.

Tuvojoties Latvijas simtgadei, mēs nevarējām neparunāt par Latviju -  mūsu dzimteni, tāpēc tikšanās sākumā dzejniece aicināja aizdomāties par to, cik Latvija katram ir nozīmīga, kā mēs izrādām mīlestību un cieņu pret savu valsti. Egita Terēze Jonāne arī uzsvēra, ka ir  ļoti svarīgi mīlēt savu dzimteni, būt lepnam par to, ka esi latvietis.

Pēc sirsnīga sveiciena žurnāliste katram skolēnam izdalīja 3 lapiņas un piedāvāja interesantu uzdevumu, lai izpētītu, kādus vārdus mēs visbiežāk lietojam un kāda kopumā ir mūsu valoda.  Pirmajā lapiņā vajadzēja uzrakstīt savu mīļāko latviešu valodas vārdu.  Otrajā -  vārdu, kas pirmais ienāk prātā, dzirdot vārdu “Latvija”. Trešajā – vārdu, kuru visbiežāk lietojam, sarakstoties sociālajos tīklos. Dzejniece komentēja, ka pirmais vārds, kurš viņai ienāk prātā, dzirdot “Latvija”,  ir tautasdziesmas.

Pēc tam, kad uzdevumu izpildījām, dzejniece aicināja skolotāju pārskatāmi salikt visas lapiņas uz galda, lai kopīgi analizētu uzrakstītos vārdus. Padiskutējām par to,  kādus vārdus vajadzētu un nevajadzētu lietot savā valodā. Šīs pārrunas tiešām lika aizdomāties par valodas lietošanu un to, ka mīlestība pret Latviju izpaužas arī cieņā pret latviešu valodu.

Dzejniece nolēma no uzrakstītajiem vārdiem improvizēt nelielu dzejoli - veltījumu Latvijai. Mūs ļoti pārsteidza, cik veikli viņa prata izvēlēties pareizos vārdus, lai ikviens teikums būtu tēlains un katra jauna dzejoļa rindiņa papildinātu iepriekšējo. Tas tiešām ir talants un daudzu gadu pieredze dzejoļu sacerēšanā.

Tikšanās noslēgumā dzejniece izlasīja dažas haikas no savas grāmatas. Tās bija tēlainas, katra ar savu nokrāsu piesātināta. Uzrunāja rindas par lietus lāsēm vasaras garšām.

Noslēdzot mūsu brīnišķīgo tikšanos, viens otram izteicām pateicības vārdus un nofotografējāmies. Šī tikšanās lika aizdomāties par svētku svinēšanu un vārdu lietojumu. 9.a klases skolēni pateicas dzejniecei un žurnālistei Egitai Terēzei Jonānei par mums veltīto laiku, skaisto un garšīgo sveicienu valsts svētkos.

9.a klases skolniece Anželika Litvinoviča

Foto: Ināra Žukovska

-->