Tiks aprīkota fizikas laboratorija

"Nodibinājuma Iespējamā misija izsludinātajā konkursā "AS "Latvenergo" atbalsts izcilu fizikas kabinetu izveidei Latvijas vispārizglītojošās skolās" noskaidroti uzvarētāji - 10 Latvijas skolas, kuras saņems nepieciešamo fizikas kabineta aprīkojumu mācību procesa pilnveidei.

Bērnu un jauniešu izglītošana un ieinteresētības veicināšana apgūt fiziku un citus eksaktos mācību priekšmetus ir Latvenergo koncerna korporatīvās sociālās atbildības prioritāte, kuru atbalsta nodibinājums "Iespējamā misija".

Konkurss notika vienā kārtā, skolām iesūtot pieteikuma anketu, motivācijas vēstuli un nepieciešamo aprīkojuma sarakstu fizikas kabinetam eksakto zinību apguvei. Konkursa ietvaros saņemti 48 skolu pieteikumi.

Ekspertu komisija, kuras sastāvā Valsts izglītības satura centra, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības, Ekonomikas ministrijas, AS "Latvenergo" un nodibinājuma Iespējamā misija pārstāvji, izvērtēja iesniegtos piedāvājumus. Konkursa rezultātā fizikas kabinetu aprīkojumu saņem: Talsu Valsts ģimnāzija un Ventspils 1.pamatskola  no Kurzemes reģiona; Rīgas Zolitūdes ģimnāzija un Mežciema pamatskola  no Rīgas; Andreja Upīša Skrīveru vidusskola un Pūres pamatskola  no Zemgales reģiona; Daugavpils 3.vidusskola un Daugavpils Valsts ģimnāzija  no Latgales reģiona; Siguldas Valsts ģimnāzija un Apes pamatskola  no Vidzemes reģiona.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs: "Sveicu zinātkāros un čaklos, kas aktīvi iesaistījušies un par goda lietu uzskatījuši dalību savas mācību vides uzlabošanā! Man personiski šī konkursa gaita nozīmē daudz/ ir ļoti simpātiska, jo te redzu gan uzņēmību, gan bērnu un skolotāju patriotismu, gan tik ļoti vajadzīgo sacensības un sevis apliecināšanas garu. Noteikti centīšos apmeklēt jaunos kabinetus, tikties ar zinātkāriem jauniešiem  un atkal iejusties skolas atmosfērā. Saku paldies Latvenergo un Iespējamai misijai, kas ne vien rod iespēju iekārtot modernus kabinetus, bet balvā iekļaut arī fizikas skolotāju apmācība par aprīkojuma izmantošanu!"

Konkursā piedalīties varēja ikviena Latvijas vispārizglītojošā pamatskola un vidusskola/ ģimnāzija, iesniedzot pieteikumu. Katra reģiona un Rīgas uzvarētāji – viena pamatskola un viena vidusskola/ģimnāzija jeb kopā 10 Latvijas skolas saņem balvā – nepieciešamo aprīkojumu mūsdienīga fizikas kabineta aprīkošanai 21 000 EUR vērtībā.

Kopējais balvu fonds – 210 000 EUR, kas dod iespēju 10 Latvijas vispārizglītojošajām  skolām aprīkot savus fizikas kabinetus ar mūsdienīgu, mācību procesa apgūšanai nepieciešamo aprīkojumu. Papildus tam balvā iekļauta arī fizikas skolotāju apmācība par aprīkojuma izmantošanu. "/daugavpils.lv/

Pateicamies fizikas skolotājai Marinai Pilacei par entuziasmu mācību vides pilnveidē un procesa kvalitātes nodrošināšanā!

Konkursā tika vērtēta: skolēnu piedalīšanās fizikas olimpiādēs, zinātniskās pētniecības darbu konkursos, konkursā "FIZMIX", rezultāti fizikas centralizētajā eksāmenā, skolotājas metodiskais darbs un 2 mācību stundu plāni, kā arī idejas jaunā aprīkojuma efektīvai izmantošanai.

 

 

-->