Starptautiskais vācu valodas eksāmens nokārtots!

2017.gada novembra nogalē un decembra sākumā 18 ģimnāzijas divpadsmito klašu audzēkņi kārtoja starptautisko eksāmenu vācu valodā "Deutsches Sprachdiplom Stufe II", kurš apliecina skolēnu lasītprasmi, runātprasmi, klausīšanās un rakstīšanas prasmi B2/C1 līmenī. Eksāmenu vienlaikus kārto vidēji 70 tūkstoši skolēnu 70 pasaules valstīs, kurās ir DSD skolas. Eksāmena saturu izstrādā un skolēnu darbus labo VFR Izglītības un kultūras ministrijas DSD programmas speciālisti.

Pagājušajā nedēļā  12.a un 12.b klases skolēni  uzzināja eksāmena rezultātus. Priecājamies par piecām ģimnāzijas audzēknēm, kas visās eksāmena daļās ieguva C1 līmeni, un 6 ģimnāzistiem, kuri ieguva B2/C1 līmeni!!! Eksāmenam skolēnus sagatavoja vācu valodas skolotājas Olga Osipova un Renāte Malnace.

Visi DSDII un DSDI (B1 līmeni ieguvušie 3 skolēni) eksāmena kārtotāji rezultātus var pielīdzināt centralizētā eksāmena rezultātiem vācu valodā.

Savukārt 9.un 10.klašu skolēni gatavojas DSDI eksāmena kārtošanai. 22.februārī ģimnāzijā viesosies DSD skolu koordinators Latvijā Dirks Šteiera kungs, kurš vadīs piloteksāmenu, 27.un 28.martā skolēni kārtos eksāmena mutisko daļu, bet 12.aprīlī - rakstu daļu.

-->