Skolotāju diena

Skolotāju dienā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar pašvaldību allaž organizē skaistu svētku koncertu. Šoreiz pasākuma goda viesus priecēja mūžam jaunā "Eolika".
Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova kopā ar domes priekšsēdētāja 1.vietnieku Alekseju Vasiļjevu pasākumā sveica visu pilsētas izglītības iestāžu pagājušā mācību gada īpašākos pedagogus - tos, kuru darbu pamanīja viss kolektīvs. Attālināto mācību laikā mūsu labā feja ģimnāzijā bija direktores vietniece audzināšanas jomā Sandra Rutkovska. Ceram, ka stāsti par Sandras un citu skolu pedagogu labajiem darbiem iedrošinās jaunos censoņus, arī ģimnāzijas dabazinātņu skolotāju Jelenu Kolesnikovu. Lai Skolotāju dienas košums tērpos, smaidos un sajūtās pavada mūs arī ikdienas mācību procesā. Šī gada rudens ir mūsu sabiedrotais.
Paldies par foto Izglītības pārvaldes komandai!

-->