Skolā viesojas programmas “Deutsches Sprachdiplom” vadītājs

2018.gada 22.februārī ģimnāzijā viesojās VFR "Zentralstelle für Auslandsschulwesen" vācu valodas diploma (DSD) skolu koordinators Latvijā Dirks Šteijera kungs. Šteijera kungs novadīja piloteksāmenu ģimnāzijas 9.un 10.klašu skolēniem, kuri martā kārtos DSDI (B1 līmenis) eksāmena mutisko daļu. Paraugdemonstrējumā skolēni vēroja 10.a klases skolnieces Beātes Garās sniegumu un 2 videoierakstus. Kopā tika pārrunātas dažādas eksāmena nianses (kāda ir kvalitatīva prezentācija, kā pārvarēt uztraukumu, kā labāk sagatavoties mutvārdu daļai). DSDI eksāmenu kārtos 30 Daugavpils Valsts ģimnāzijas 9.-10.klašu skolēni.

-->