Skaļā klase – vai tas ir par mums?

Dzejas dienu izskaņā 7.b klases skolēni devās uz Bērnu bibliotēku „Zīlīte” apmeklēt bibliotekāro stundu „Ievas Samauskas dzejas krājums „Skaļā klase’”. Mūsu uzmanību šim krājumam pievērsa literatūras skolotāja, izlasot kāda dzejoļa fragmentu pavisam negaidītā brīdī atbilstoši situācijai klasē. Pēc tam uzzinājām, ka grāmata iekļauta Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu kolekcijā. Tātad grāmata ir vērtīga  - jālasa. Pirms iešanas uz bibliotēku sadalījām un izlasījām visus dzejoļus, lai noskaidrotu, kāda tad ir tā skaļā klase.

Bibliotēkā katrs izlozēja lapiņu ar dzejoļa fragmentu, kuri bija atbilstoši jāsaliek noteikta secībā, atjaunojot dzejoli, tādējādi sadalījāmies grupās. Bibliotekāre iepazīstināja ar I.Samauskas daiļradi, pastāstīja, kā dzejniecei un rakstniecei rodas idejas, grāmatu nosaukumi (piemēram, „Govs uz bagāžnieka” radās pēc vīra izteiktās replikas, braucot kalnā), kas, viņasprāt, ir grāmatu rakstīšana (pēc attēliem mēģinājām minēt – kā sēņošana? Kā oļu un dzintara meklēšana? Kā lidojums gaisa balonā?).

Tā kā I.Samauskas grāmatās vietām var mainīties un kūleņot burti un vārdi un beigās pavisam savērpties mezglos, tad bibliotekāre piedāvāja arī mums papildināt dzejoli ar pazudušajiem vārdiem, pašiem sacerēt četrrindi, strādāt ar elektronisko katalogu. Pēc nopietna darba tika piedāvāta jautra aktivitāte – iemācīties triku ar aukliņu. Mums izdevās!

Stundas noslēgumā bija iespēja pierakstīties bibliotēkā un izņemt kādu grāmatu lasīšanai. Bibliotēkas apmeklējums bija ļoti jauks un interesants, tas ir pavisam savādāk nekā sēdēt skolas solā un vienkārši lasīt.

Un, jā, grāmata „Skaļā klase” ir par mums – par ikdienas notikumiem klasē, emocijām, jaunākajām tehnoloģijām, par skolas un vecāku prasībām, par to, ka kādreiz negribas mācīties, par to, ka būs brīvdienas…

Informāciju apkopoja: 7.b klases skolniece Laura Tīna Ostrovska

-->