Sandra Rutkovska saņem N.Rancāna balvas Atzinības rakstu

Katru gadu 26.septembrī Latgalē tiek godināta Latgales atmodas darbinieka, literāta, skolotāja, sabiedriskā darbinieka Nikodema Rancāna piemiņa. 2015.gadā Latgaliešu kultūras biedrība radīja skaistu tradīciju, iedibinot Nikodema Rancāna balvu izcilākajiem pedagogiem. Balva - pakavsakta - tiek piešķirta vairākās nominācijās, īpaši izceļot latgaliešu valodas un kultūras vērtību kopšanu un inovācijas izglītībā.
Šogad Atzinības rakstu par par radošu un psiholoģiski atbalstošu pieeju attālināto mācību laikā saņēma ģimnāzijas skolotāja, direktores vietniece audzināšanas jomā Sandra Rutkovska. Sandras pagājušā (un ne tikai) gada veikums ir īsti Nikodema Rancāna garā - saskatīt aktualitātes, vajadzības izglītībā un piedāvāt tām risinājumu. Nikodems Rancāns savā laikā ir dibinājis vairākas nozaru skolas, organizējis kursus, izdevis izglītojošus darbus par lauksaimniecību; Nikodema Rancāna ietekmē radās Latgales kongresa ideja par Latgales pievienošanu Vidzemei un Kurzemei.
2021.gadā izglītībā ir citas prioritātes: pusotrs gads attālinātajā mācību procesā, reformas izglītībā. Tas nebija viegls, un mēs esam Sandrai pateicīgi par ģimnāzijas saimes gara možu uzturēšanu, par daudzajām kopīgajām aktivitātēm un individuālo pedagoģisko, psiholoģisko un metodisko atbalstu. Taču tāpat kā Nikodema Rancāna laikā arī mums ir jādomā par LIELAJĀM LIETĀM, par vērtībām, kuras jāsargā. Šajā mācību gadā ģimnāzijā atzīmēsim 100.gadskārtu pirmajai latviešu skolai - ģimnāzijai - Daugavpilī. Mēs izglītību iegūstam latviešu valodā, taču, lai latviešu valoda mūsu skolā, pilsētā un valstī būtu kopta un skanīga ne tikai daiļdarbos, bet arī ikdienā, par to ir jārūpējas. Un Sandrai ir daudz ideju, kā mums visiem par to atgādināt, kā mūs uzmodināt no apmierinātības par to, ka viss taču ir labi. Ir labi, bet ir laiks celt kvalitātes latiņu. Sandra ikvienu aicina mainīties uz augšu. Atbalstīsm to!
Foto Māris Justs
-->