Sadarbība ar daugavpils un somijas universitātēm

"No 4. līdz 28. martam Daugavpils Universitātē sadarbības projekta ietvaros intensīvo rusistikas praktikumu apgūst 14 studējošie no Somijas universitātēm. Studentiem tā ir lieliskā iespēja iepazīties ar Latvijas kultūrvidi un Daugavpils vēsturi un savdabīgumu. 26. martā Somijas studentus laipni sagaidīja Daugavpils Valsts ģimnāzijā. Ģimnāzijas direktore Oksana Petašo iepazīstināja ar skolas tradīcijām, studentiem bija iespēja apmeklēt krievu valodas kā svešvalodas stundas 7. klasēs, bet ar 10. klašu skolēniem izrunāt izglītības atšķirības Latvijā un Somijā. Direktores un skolēnu pavadībā viesi izgāja ekskursijas tūri pa skolas telpām. Mums tik bieži gadās dzirdēt par Somijas izglītības sistēmu kā paraugu mums. Taču dažreiz ir vērts paskatīties uz sevi ar citas kultūras pārstāvju acīm! Somijas studentus sajūsmināja skolas ģimeniskā vide: viņi runāja par skolotāju profesionalitāti, par to cik atvērti un patiesi ir skolēni un cik brīvi un pārliecinoši viņi jutās gan stundas laikā, gan ārpus tām, par to, cik daudz iespēju skolā ir. Daži pat teica, ka, jā būtu tāda iespēja, viņi labprāt pamācītos tieši Daugavpils Valsts ģimnāzijā.
Daugavpils Universitātes Valodu un literatūras docētāji pateicas skolas vadībai, skolotājiem un skolēniem par atbalstu. Turpināsim sadarbību!"
Elīna Vasiļjeva, DU Valodu un literatūras katedras profesore

-->