Rodam jaunus sadarbības partnerus
un draugus – Biķernieku pamatskolā!

Lai sniegtu atbalstu skolu pārejai uz vienotu izglītības sistēmu un mācībām latviešu valodā, British Council pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju ir izstrādājusi pilotprojektu skolu partnerību veidošanai. Pilotprojekta ietvaros izglītības iestādes veido skolu partnerības, veicinot sadarbību, pieredzes apmaiņu un jaunu prasmju apguvi. Partnerībās piedalās izglītības iestādes, kurās līdz šim tika realizētas mazākumtautību izglītības programmas, un latviešu mācībvalodas izglītības iestādes. Septembrī dalību pilotprojektā uzsāka 18 skolas Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Rēzeknē, Daugavpilī un Augšdaugavas novadā. To vidū arī Daugavpils Valsts ģimnāzija, kas projekta ietvaros sadarbosies ar Biķernieku pamatskolu.

Pilotprojekts “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai uz mācībām latviešu valodā” tiks īstenots no 2023. gada septembra līdz 2024. gada maijam. Tā mērķis ir plānot un īstenot aktivitātes, kas skolotājiem, skolēniem un vecākiem palīdzētu pārejā uz mācībām latviešu valodā, kā arī stiprināt apziņu, ka skolotāji spēj realizēt pārmaiņas, izvērtējot esošo situāciju un vajadzības katrā skolā.

Pilotprojekta ietvaros ir paredzētas dažādas aktivitātes, semināri, konsultācijas gan skolotājiem, gan arī skolēniem un vecākiem.

Pirmā tikšanās ar Biķernieku pamatskolas skolotājiem jau ir notikusi, tagad gaidīsim ciemos skolēnus, kas piedalīsies gan tematiskajās stundās, gan arī svinīgajā pasākumā 16.novembrī.

-->