Programmas “Deutsches Sprachdiplom der Stufe II” vadītāja apsveikums absolventiem

Mīļie skolēni!

Patiesībā 2. līmeņa valodas diplomu pasniegšanas dienai būtu bijis jābūt ļoti svinīgai. Tomēr diemžēl dzīvē ne viss notiek tā, kā plānots. Koronavīrusa pandēmija neļauj man šodien stāvēt jūsu priekšā un jums personiski pasniegt DSD 2 diplomus. Taču jūs vairākus gadus esat smagi strādājuši un esat pelnījuši stāvēt uz skatuves, dzirdēt atzinīgus vārdus un daudzo viesu acu priekšā saņemt atlīdzību par savu darbu.

Skatuve un svinīgais pasākums jums diemžēl ir liegts, bet jums jāsaņem vismaz diploms un atzinība.

Jūs sākāt apgūt vācu valodu jau pirms vairākiem gadiem. Dažiem no jums noteikti reizēm bija nepieciešams arī neliels pamudinājums no vecāku vai skolotāju puses. Jūs centāties, jutāt, cik grūti ir iemācīties vācu valodu, varbūt nācās piedzīvot arī kādu neveiksmi un domājāt par padošanos, bet jūs pārvarējāt visus šķēršļus!

Vācu valodas 2. līmeņa diploms apliecina, cik cītīgi jūs pēdējos gados esat mācījušies vācu valodu un cik augstu zināšanu līmeni esat sasnieguši. Saņemot gan Latvijas vidusskolas beigšanas atestātu, gan DSD 2 diplomu, esat pavēruši sev durvis uz vācu universitātēm. Par to es jums izsaku dziļu cieņu un jūs apsveicu!

Jūs pierādījāt, ka esat sapratuši, cik svarīga ir valoda. Bet līdztekus valodai jūs daudz ko uzzinājāt arī par Vācijas kultūru, vēsturi, tradīcijām un sadzīvi.

Vācu valodas zināšanas ir tikai neliela jūsu personības daļa, bet šī daļa var palīdzēt iegūt jaunu skatījumu uz lietām, dot iespēju atbilst studiju un darba prasībām un sasniegt savus mērķus.

Varbūt ne visi sapņi īstenojas, ne visas vēlmes piepildās. Kā mums visiem pašreizējā situācijā nākas atzīt, dzīvē aizvien gadās šķēršļi, ar kuriem neesam rēķinājušies.

Taču nezaudējiet drosmi iet savu ceļu. Grūtības un neveiksmes ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, kas mūs bieži vien tieši padara stiprākus. Dažas lietas ir vienkārši jāiztur. Es vēlu jums spēku to izdarīt. Bet novēlu jums arī drosmi, lai kaut ko mainītu! Jūs esat jauni, jūs esat gudri, jums ir plāni, un jūsu priekšā ir nākotne.

Uz diplomu, ko nu turat savās rokās, ir patīkami skatīties. Tas noder arī, lai rāmītī piekarinātu pie sienas. To jūs droši varat darīt! Tad tas jums katru dienu atgādinās par to, ko attiecībā uz vācu valodu esat sasnieguši, un jūs aicinās: izmantojiet savas vācu valodas zināšanas, padariet šo diplomu par jūsu nākotnes sastāvdaļu!

Visām valstīm vajadzīgi jauni, izglītoti cilvēki! Lai kādas būtu jūsu nākotnes ieceres, esmu pārliecināts, ka iesiet savu ceļu, un es ceru, ka arī jūs iesaistīsieties mūsu abu skaisto valstu attiecību stiprināšanā.

Es jums novēlu visu to labāko!

Dirks Šteiers

(Vācu valodas koordinators Rīgā/Latvijā)

-->