Pilotprojekts “Izglītības iestāžu
partnerības kā atbalsts pārejai mācībām
latviešu valodā”

Šī gada 17.-19. janvārī Daugavpils Valsts ģimnāzijas un Augšdaugavas novada Biķernieku pamatskolas komandas turpināja sadarboties British Council pārstāvniecības Latvijā un Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotajā pilotprojektā “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai mācībām latviešu valodā”. Pilotprojekta mērķis ir meklēt veidus, kā veiksmīgāk un efektīvāk skolās realizēt pāreju uz mācībām latviešu valodā.
17.-18. janvārī tikāmies ar projekta skolu kolēģiem Rīgā, lai stāstītu par savām veiksmēm un izaicinājumiem un uzklausītu Rīgas, Liepājas, Ventspils, Rēzeknes un citu novadu pilotskolu pieredzi. No daudzajām diskusijām izriet, ka pedagogiem sadarboties un ieviest vienotās skolas ideju ir visvienkāršāk, taču lielākie izaicinājumi rodas ar vecāku un pamatskolas skolēnu pārliecināšanu, un latviešu valodas ieviešanu un darbināšanu ne tikai mācību stundās, bet arī starpbrīžos. Diskusijās piedalījās un paveikto komentēja izglītības pārvalžu pārstāvji, to skaitā arī Daugavpils IP izglītības metodiķe Silvija Mickeviča.
18. janvārī devāmies uz Piņķiem, lai iepazītu vienota valodas izmantošanu King’s College Latvia skolā. Skola ir moderna, starptautiska, nepakļaujas LR IZM, taču vienotās mācību valodas – angļu valodas – ieviešanā saskaras ar līdzīgām problēmām kā mūsu skolas.
19. janvārī notika kārtējā Biķernieku pamatskolas un DVĢ jauniešu tikšanās Biķerniekos. Daugavpils Valsts ģimnāzijas 7. klases jaunieši izstaigāja skolas telpas, iepazina iekļaujošās izglītības iespējas, uzklausīja skolas direktora Alekseja Mackeviča pieredzi un uzdeva jautājumus par viņa karjeru un interesēm, kā arī piedalījās sportiskās aktivitātēs laukā. Jaunieši slēpoja, meta grozā sniega bumbas, cīnījās ledus ringā un brauca ar ragaviņām. Savstarpējā komunikācija latviski un spēja nepāriet uz citu valodu joprojām dažiem Biķernieku jauniešiem sagādā grūtības, taču viņi novērtē iespēju brīvā un drošā vidē sarunāties un sportot kopā ar vienaudžiem no DVĢ. Savukārt ģimnāzijas skolēniem bija interesanti nokļūt lauku skolā, saprast, kā ir katru rītu un vakaru mērot diezgan lielu attālumu pa sniegainu ceļu, lai mācītos, un, protams, redzēt un saprast, ka arī maza skola var iesaistīties dažādos starptautiskos projektos, sasniegt vērā ņemamus panākumus ikdienas mācību darbā.
Turpmākās projekta aktivitātes saistās ar pedagogu pieredzes apmaiņu zoom seminārā par tekstpratības attīstīšanas metodiku, stundu vērošanu DVĢ, kā arī turpināsies skolēnu sadarbības aktivitātes.

DVĢ un Biķernieku pamatskolas partnerības pilotprojekta koordinatori:
Signita Gabrāne, Aleksejs Mackevičs

-->