Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 63.panta otro daļu un MK 2001.gada 20.marta noteikumu Nr.129 “Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji” 5.5.4.apakšpunktu Daugavpils Valsts ģimnāzija veic pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkcijas plānošanas reģionā.

Aicinām piedalīties tālākizglītības kursos. Piedāvājums 2018.gada rudenī.

Kursi_Latgale_2018.gada rudens_pieteikšanās

Kontaktpersona: metodiķe Renāte Malnace

renate.malnace@gmail.com,

tel.25904722

-->