Pedagoģiskās meistarības balva 2018

2018.gada oktobrī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes organizētajā Skolotāju dienas pasākumā tika godināti pilsētas izglītības iestāžu "Pedagoģiskās meistarības balvas 2018" laureāti. Nominācijā "Pedagogu savstarpējā sadarbība un komandas darbs izglītības iestādes vīzijas sasniegšanā" balvu saņēma arī Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolotājas Ingrīda Kondratjeva un Ināra Žukovska.

Abu skolotāju sadarbība ir slīpēta daudzu gadu garumā, bet šogad tās rezultātus atzinīgi novērtēja vēl  plašāks kolēģu loks. Tā kā Ingrīda strādā 7.-9., bet Ināra 10.-12.klašu posmā, abas skolotājas ikvienu problēmjautājumu, idejas ieviešanu vai pasākuma norisi skata vecumposmu, satura un metožu un paņēmienu pēctecības kontekstā.

Abas skolotājas iesaistījās jaunā izglītības satura aprobācijā - ne tikai konstruktīvi kritizējot, bet arī piedāvājot konkrētus uzlabojumus gan DPIP speciālistiem, gan " SKOLA 2030" valodas jomas vadītājiem projektā. Ģimnāzijas skolotājiem abas kolēģes novadīja semināru par redzesloka paplašināšanas iespējām skolēniem, pierādot, ka skolotāja metožu izvēle nosaka skolēnu lasītvēlmi un motivāciju radoši darboties. Kopā ar vēstures skolotāju un mūzikas skolotāju abas kolēģes novadīja starpdisciplināras mācību stundas un aprobēja starpdisciplināru pārbaudes darbu.

Skolotājas ir izveidojušas sadarbības tīklu ar Latgales kultūras iestādēm (LCB, DT, Raiņa māju Berķenelē u.c.), ļaujot ģimnāzistiem tikties ar izcilām personībām un iesaistīties vietējās kultūras norisēs. Šogad bērni tikās dzejnieci Ingu Pizāni, rakstnieku Māri Bērziņu, Oskaru Zebri, Ingu Ābeli, apmeklēja DT izrādes un rakstīja recenzijas.

Organizējot jau 5.Latgales reģiona Publiskās runas konkursu, kolēģes aktualizēja Latgales kultūrvēstures tradīcijas, ikreiz aicinot ciemos arī to kopējus (piemēram, dzejnieku Valentīnu Lukaševiču). Jau 12.reizi  Ingrīda un Ināra Latgales reģiona 7.un 10.klašu skolēniem organizēja atklāto latviešu valodas olimpiādi un par dalībnieku trūkumu nudien nesūdzas. Turklāt dalībniekiem vienmēr tiek sarūpēta plaša kultūras programma (šogad – teātra izrāde), bet uzdevumu saturs ļauj atklāt kādu pārsteigumu Latvijas kultūras vēstures un mūsdienu lappusēs. Skolotājas aicina jauniešus ne tikai pētīt savas saknes, skaisti izteikties, bet arī pareizi rakstīt – šogad ikviens varēja pārbaudīt pareizrakstības prasmi jau 5.Diktātu konkursā “Rakstīt latviski ir moderni!”. Skolotājas motivē ģimnāzistus iesaistīties arī DPIP, LCB u.c.organizētajos pasākumos. Savukārt Latgales skolu skolotājiem kolēģes šogad izstrādāja un novadīja A programmas kursus “Aktuāli tekstveides jautājumi” (12h).

Abas kolēģes ir spilgtas personības. Piemēram, Ināras kabinetā ikviena uzmanību saista viņas audzēkņu dāvana savai skolotājai - attēls ar uzrakstu "Neesi ķieģelis!" - Ināras aicinājums domāt pašam. Savukārt Ingrīda ir uzcītības paraugs - ja kāds spēj darbu paveikt rūpīgi, precīzi un laikus, tad tā ir Ingrīda! Liekot lietā savas stiprās puses, abas skolotājas kopā ir paveikušas neticami daudz labu lietu! Izrādās, laiku sadarbībai var atrast, ja vien to vēlas!

Metodiķe Renāte Malnace

-->