Olimpiskā diena DVĢ saimē

Lai arī šogad Daugavpils Valsts ģimnāzijas saime varētu attīstīt Olimpiskās vērtības – draudzību, cieņu un izcilību – 21. septembra rītā katrs tika aicināts piedalīties Olimpiskās dienas aktivitātēs. Jau plkst. 8.30 gan skolēniem, gan skolotājiem bija iespēja veikt dažādu vingrinājumu kompleksu, un tāpēc tas kalpo ne tikai vien kā šīs tradīcijas turpinājums, bet arī kā rīta rosme. Šāda veida pasākums noteikti veicināja ikkatra domātspējas agrajās rīta stundās.

Šī gada Olimpiskās dienas moto ir “Teniss vieno!”, tāpēc arī rūpīgi izvēlēto vingrinājumu komplekss ir tikpat aktīvs kā šis sporta veids. Katrs dalībnieks ar prieku un entuziasmu uzsāka šo vingrinājuma rutīnu ar dziļu ieelpu un izelpu, tad uzsāka vingrinājumus un visam tam pa vidu metās dejas virpulī. Neviens nespēja vienkārši  stāvēt malā un nepievienoties. Katras klases skolnieki smieklu un čalu pavadījumā bez grūtībām izpildīja katru kustību un vingrinājumu.

Pabeidzot Olimpiskās dienas enerģisko pasākumu, katrs skolēns un skolotājs devās turpināt jau iesāktos vai vēl gaidāmos dienas uzdevumus. Ar tik draudzīgu un aktīvu dienas sākumu nākamās stundas visiem padevās viegli un bez aizķeršanās. Neskatoties uz to, ka līdz nākamajai Olimpiskajai dienai jāgaida vēl vesels gads, šī rīta radītā atmosfēra saglabāsies daudzu noskaņojumos uz diezgan ilgu laiku.

Laura Vucena

-->