Marta Ažiganiča piedalās Eiropas Padomes simulācijas spēlē

Pandēmija ir mainījusi arī starptautisko projektu ierasto norisi. Brīvdienu nedēļā 5 ģimnāzijas audzēkņiem un skolotājai Olgai Osipovai vajadzēja viesoties Briselē Starptautiskajā vācu skolā, lai kopā ar jauniešiem (ar teicamām vācu valodas zināšanām) no 10 Eiropas Savienības valstīm diskutētu par Eiropas Savienības aktualitātēm. Briselē mēs nebijām, taču pasākums notika.
Apmēram 50 jaunieši tiešsaistē iejutās dažādu valstu vadītāju lomās (ģimnāzisti pārstāvēja Grieķiju) un Eiropas Padomes sēdē diskutēja par sociālo politiku, pārmaiņu nepieciešamību ES migrācijas politikā, institucionālajām reformām un ES paplašināšanos. Diskusijās dalībniekiem īpaši grūti padevās vienošanās par to, vai ES dalībvalstīm ir jāuzņem lielāks imigrantu skaits.
Eiropas Padomes sēdes 2.daļā jaunieši definēja, viņuprāt, visaktuālākās problēmas Eiropas Savienībā un pievāvāja risinājumus. Ģimnāzijas 11.klases audzēkne Marta Aziganica kopā ar somu meitenēm centās pārliecināt pārējos par to, ka nepieciešamas izmaiņas transporta un satiksmes politikā. Jauniešu idejas uzklausīja un komentēja Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks Beļģijā, Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs administratīvās pārvaldes pārstāve, kā arī pasākuma organizatori planpolitik.de - aģentūra, kas organizē didaktiskas spēles par dažādiem nacionāla un Eiropas līmeņa jautājumiem.
Īpašus atzinības vārdus ir pelnījusi mūsu Marta Ažiganiča, kura izstrādāja un spēlē pārstāvēja Grieķijas valdības pozīciju un prezentēja Latvijas un Somijas jauniešu idejas ilgstpējīgas transporta un satiksmes sistēmas izveidei. Martai ir unikālas spējas - viņa jau 4.nedēļu mācās attālināti, turklāt divās skolās (arī S.Broka Mūzikas vidusskolā)!!! Apbrīnojama meitene! Ceram, ka vismaz 12.klasē būs iespējamas mobilitātes un Marta varēs tajās piedalīties! Martuk, PALDIES TEV!!!

 

-->