Nepieskatītā informatīvā telpa internetā

   Šī gada 7. novembrī īsi pirms Latvijas valsts simtgades svētkiem Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Latgales reģiona debašu centrā, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu 10.-12. klašu debatētāji sanāca kopā uz debašu turnīru, lai debatētu, vai valstij ir/nav jāuzrauga informatīvā telpa internetā. Mūsdienu informatīvā telpa, kas iekļauj sevī gan dažādus masu medijus, gan interneta sociālos tīklus, ir plaša un daudzpusīga. Šī telpa mēdz būt nepieskatīta un nekontrolēta, kas nes līdzi viltus ziņu izplatību, kibernoziegumus, datu noplūdi u.c. Pasaulē vēl notiek diskusijas par to, vai, piemēram, Facebook ir medijs, vai blogeris ir medijs (nav vienotas izpratnes par to), tad ir skaidrs, ka Facebook, blogeri, Youtuberi un Youtube slavenības piedalās informatīvās telpas veidošanā. Kas ir atbildīgs par to, kas tiek rakstīts blogos, kāda rakstura ziņas tiek publicētas Facebook, Twitter utt., vai par to kādam vispār ir jāatbild?

   Nenoliedzami pastāv lietas, kas ir jākontrolē, lai atklātu dažāda vietējā un globālā rakstura noziegumus, draudus, kas skar personas vai valsti u.c. Taču no otras puses, katrai demokrātiskai valstij ir jāievēro personas vārda brīvība un cenzūra ir aizliegta. Plašsaziņas līdzekļiem ir būtiska loma demokrātiskā sabiedrībā, jo tie plaši izplata informāciju, idejas un viedokļus un iztirzā jautājumus. Mūsdienu multividē tiešsaistes plašsaziņas līdzekļi un citas interneta platformas nodrošina piekļuvi arvien daudzveidīgākai informācijai no dažādiem avotiem. Šīs plašsaziņas līdzekļu satura publiskošanas un izmantošanas veida pārmaiņas rada jaunas iespējas arvien vairāk cilvēkiem mijiedarboties un sazināties citam ar citu, un piedalīties sabiedriskās diskusijās.

   Debašu laikā debatētāji un tiesneši/treneri guva atziņas, pētot un meklējot, piemēram, vai cilvēku apmācība lietot medijus pareizi nodrošinās tiešsaites drošību, cik daudz cilvēku un finansiālo resursu ir nepieciešams, nodrošinot pilnīgu kontroli pār informatīvo telpu internetā, cik liela  atbildība gulstas uz vecāku pleciem, publicējot savu bērnu foto, vai vecākiem ir jākontrolē, ko dara bērni internetā, kāda loma ir propogandai.

   Paldies tiesnešiem/treneriem I.Bučinskai, S.Usevičam, I.Derjuginai, I.Purmalei, R.Murānei, A.Reiterei un V.Nalivaiko par skolēnu sagatavošanu debašu turnīram Latgalē un lai atkal satiktos kopā šī gada 24. novembrī Nacionālajā debašu turnīrā Iecavas vidusskolā.

Informāciju sagatavoja Latgales reģiona debašu centra koordinatore R.Murāne

-->