Mūsējie piedalās pedagogu pieredzes
apmaiņas forumā
“Vienoti izglītībā. Ir ideja!”

Šī gada 12.martā Daugavpils Universitātē notika valstspilsētas pedagogu pieredzes apmaiņas forums “Vienoti izglītībā. Ir ideja!”, kurā piedalījās apmēram 300 dalībnieki. To organizēja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas izglītības metodiķi sadarbībā ar Daugavpils Universitāti. Pedagogu pieredzes apmaiņas foruma mērķis bija sniegt metodisko atbalstu pedagogiem kompetenču pieejas un pārejas uz vienotu skolu īstenošanā. Foruma laikā pedagogi pilnveidoja profesionālo kompetenci daudzveidīgu metožu un paņēmienu īstenošanā, īstenojot mācības latviešu valodā un lietpratībā balstītu pieeju.

Mūsu skolu tajā pārstāvēja gan klausītāji, gan runātāji. Izglītības iestāžu vadības grupā ar pieredzes stāstu “Stresa vadības rīki skolēniem (un arī skolotājiem)” dalījās DVĢ direktore Oksana Petaško, Paplašinātas skolēnu izglītības pieredzes grupā uzstājās karjeras konsultante Dace Ozerska, stāstot par projektu un JAL programmas lomu skolēnu personības un potenciālās karjeras veidošanā, un DVĢ metodiķe Renāte Malnace ar tematu “Erasmus+ projekti caurviju prasmju apguvei”. Datorikas skolotāja Jeļena Safonova pieredzes stāstu “Mākslīgā interneta rīku izmantošana mācību procesā” prezentēja Tehnoloģiju mācību jomā, bet vēstures un sociālo zinātņu skolotāja Signita Gabrāne par “Dažāda dziļuma uzdevumiem skolēnu aktīvai iesaistei stundā” stāstīja Sociālās un pilsoniskās mācību jomas grupā.

Paldies pedagogiem par darbu!

Par pieredzes forumu var lasīt arī

https://izglitiba.daugavpils.lv/2024/03/pedagogu-pieredzes-apmainas-forums-vienoti-izglitiba-ir-ideja-noriteja-veiksmigi/

-->