Mēs – par aizraujošu matemātiku!

Daugavpils Valsts ģimnāzijas matemātikas un robotikas skolotāji un 9.-11.klašu skolēni kopā ar aizrautīgiem un zinošiem partneriem no  Polijas (Psari), Itālijas (Peskara), Rumānijas (Timišoara) ir iesaistījušies jauna  Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta "PRO.MATH.EU.S." īstenošanā.

Projekta ideja:  kā matemātikas stundās apgūto teoriju izmantot ikdienas problēmu risināšanai (lietišķā matemātika). Projekta mērķis ir pierādīt, ka matemātika nav tikai sausas teorēmas un definīcijas, abstrakti skaitļi, bet gan pamats aizraujošām un praktiskām nodarbēm, ja matemātiku prot lietot. Projekta nosaukumu var atšifrēt šādi: “PRO”= “PAR”, “MATH”= “MATEMĀTIKA”, “EU”=”Eiropas Savienība”, “S” = “Skolēni” (“Mēs - par aizraujošu matemātiku Eiropas skolēniem!”). Prometejs ir sengrieķu mitoloģijas tēls, kas dieviem nolaupīja uguni un atnesa to cilvēkiem. Interpretējot – matemātika ienes gaismu mūsu dzīvē.

Mācīšanās mobilitātes laikā Polijā 5 ģimnāzijas audzēkņi kopā ar matemātikas un robotikas skolotājiem apguva video veidošanas rīkus un, izmantojot tos, radīja 5 videofilmiņas. Katrā videomateriālā ir piedāvāts risinājums kādam problēmjautājumam, piemēram, kā aprēķināt proporcijas šķīdumam, kā noteikt attālumu, izmantojot karti (google kartes ne vienmēr palīdz), kā izveidot puķu dobi sešstūra formā, kā noteikt koka augstumu (lai uzzinātu, cik gara rotājumu virtene jāiegādājas).

Lai piedalītos mobilitātēs, ģimnāzistiem ir jāveic noteikti uzdevumi, piemēram, jāpiedalās projekta logo izstrādes konkursā. Pašlaik 17 jaunieši testē partnerskolēnu izveidotos videomateriālus,  lai uzzinātu, vai tā skaidrojums ir saprotams un efektīvs. Ja vēlaties izmēģināt, ieskatieties ģimnāzijas mājaslapā http://daugrc.edu.lv/portfolio-view/pro-math-eu-s/

Nākamajā mobilitātē uz Rumāniju dosies 3 matemātikas skolotājas un 5 skolēni, lai apgūtu animāciju veidošanas prasmi un liktu to lietā jaunu materiālu radīšanā, bet maija sākumā Itālijā lietišķās matemātikas jautājumus risināt palīdzēs roboti.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+ un Daugavpils pilsētas Domes finansiālu atbalstu.

 

Projekta koordinatore Renāte Malnace

 

 

 

-->