Loģiskās un algoritmiskās domāšanas
konkursā “Bebr[a]s” piedalījās 97%
Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolēnu

 Realizējot skolas attīstības prioritāti “Problēmrisināšanas un kritiskās domāšanas prasmju attīstīšana mācību procesā”, DVĢ skolēni 2023. gada novembrī piedalījās informātikas un algoritmiskās domāšanas konkursā Bebr[a]s. Tas ir viens no lielākajiem starptautiskajiem konkursiem Eiropā dalībnieku skaita ziņā. Ik gadu tajā piedalās vairāki miljoni skolēnu no apmēram 60 pasaules valstīm. 2023. gadā Latviju konkursā pārstāvēja 365 skolas, to skaitā Daugavpils Valsts ģimnāzija. Konkursa laikā skolēni, izmantojot loģisko un algoritmisko domāšanu, risina uzdevumus, kas interesantā veidā prezentē dažādus informātikas pamatprincipus un teorijas, izaicina pielietot problēmrisināšanas prasmes dažādos kontekstos.

Ievērojot Latvijas skolu augsto aktivitāti konkursā, tā organizators, IT uzņēmums “Visma”, jau piekto gadu apkopojis Latvijas skolu indeksu, kas atspoguļo 100 spēcīgākās un aktīvākās skolas, kuras piedalījušās Bebr[a]s konkursā. Indeksā tiek apkopotas skolas nevis pēc to rezultātiem, bet gan aktivitātes, veicinot skolēnu iesaisti, vairojot savu audzēkņu interesi par informātiku un datorzinātnēm. DVĢ šogad ieguvusi augsto 2. vietu un indeksa pirmajā divdesmitniekā ir vienīgā no valsts ģimnāzijām.

Izvērtējot individuālos sasniegumus, jāatzīst, ka mūsu skolēnu matemātiskās, algoritmiskās domāšanas prasmes un digitālās prasmes ir optimālā līmenī, taču asākie prāti ir Tomam Priedītim no 11.c klases, Edvīnam Lavrinovičam no 10. c klases un Janetai Aleksejevai no 8.a klases. Lepojamies! Apsveicam konkursa laureātus Daugavpils Valsts ģimnāzijā: Anitu Jurkeviču (11.b klase), Līgu Kaminsku, Artūru Kaminski (9.a klase), Maiju Ananiču, Ģedertu Danovski (8. a klase), Jāni Drelingu (12.c. klase)! Priecājamies arī par pārējiem 380 skolēniem, kuri piedalījās konkursā un drosmīgi demonstrēja savas prasmes.

Īpašu paldies sakām konkursa organizēšanas iniciatorei datorikas skolotājai Jeļenai Safonovai. Pedagoģes aktivitāte un spēja uzrunāt ikvienu DVĢ jaunieti ne tikai ļāva sasniegt augstus rezultātus Latvijas līmenī, bet arī popularizēt datorikā, matemātikā un ikdienā svarīgās problēmrisināšanas, kritiskās domāšanas un algoritmiskās domāšanas prasmes.

Vairāk informācijas https://www.visma.lv/blogs/visma-skolu-indekss-2024/

-->