LATVIJAS VESELĪBAS SPORTA NEDĒĻA

No 17.-23. oktobrim Latvijā tika organizēta “Latvijas veselības sporta nedēļa”, kuru organizēja Latvijas Tautas sporta asociācija. Tas ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu, aktīvu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēkus sportiskās, fiziskās aktivitātēs.

Skolā šāda veida pasākums notiek jau otro gadu. Pasākuma moto šogad bija: “Veseli, veikli un stipri”. Par galveno aktivitāti tika izvēlēta ķermeņa augšdaļas pacelšana. Skolēni bija aktīvi un sasniedza ļoti labus rezultātus, gūstot gandarījumu par paveikto.

Summējot visu rezultātus, kopumā skolēni 1 minūtē ķermeņa augšdaļas pacelšanu veica 11004 reizes.

Paldies skolēniem par aktīvu iesaistīšanos!

Skolotāja Anita Vilcāne

-->