Latvijas skolēnu 45.ZPD konferences reģiona posma laurēti

 

Lepojamies ar ģimnāzistiem un vēlam veiksmi nākamajā kārtā! Paldies skolotājiem-konsultantiem Marinai Pilacei, Inārai Žukovskai, Aigai Hudobčenokai, Irinai Fjodorovai, Olgai Osipovai, Inārai Kuharonokai, Valērijam Dudeničam, Marinai Seļionovai, Tatjanai Garbuzai, Dacei Ozerskai, Aleksandrai Sokolovai, Renātei Malnacei, Dr.paed. Mārītei Kravalei-Pauliņai un gimnāzistu mūzai Zigrīdai Rusiņai!

-->