Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konference ir noslēgusies!

Ģimnāzijas 11.a klases skolniece Melisa Potapova Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferencē medicīnas un veselības zinātņu jomā ieguva 1.vietu! Lepojamies gan ar Melisu, gan viņas skolotāju - konsultanti Irinu Fjodorovu!

Ģimnāzijas 11.b klases skolniece Evelīna Ašķeļaņeca Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferencē mūzikas un mākslas zinātņu jomā par pētījumu "Maija dziedājumi pie krusta Daugavpils novada Vaboles, Kalupes un Nīcgales pagastos 21.gadsimta sākumā" ieguva 2.vietu! Lepojamies gan ar Evelīnu, gan viņas skolotāju - konsultanti Anitu Zarāni! Dažreiz viss tiešām ir ļoti vienkārši - lobs ar lobu sasatyka, te laikam precīzāk sasadzīdova, un tad jau ar Dievpalīgu...! Un oriģinālas tēmas, izrādās, ir tepat, mums līdzās. Tikai jāpalūkojas redzīgākām actiņām.

11.b klases skolniece Evelīna Ašķeļaņeca - konferences mūzikas nozares laureāte - saņems Latvijas Mākslas akadēmijas dāvanu - Latvijas mākslas vēstures 3. sējumu: 1780–1890 (divās grāmatās).

Grāmata ir viens no 10 Latvijas zinātnes sasniegumiem 2019.gadā. Sastādītājs un zinātniskais redaktors Eduards Kļaviņš. Autori: Eduards Kļaviņš, Elita Grosmane, Valdis Villerušs, Imants Lancmanis, Inese Sirica, Kristiāna Ābele, Daina Lāce, Silvija Grosa.
Skaista un vērtīga dāvana! Paldies!

 

 

 

 

Ģimnāzijas 11.a klases skolnieks Arturs Ozerskis Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferencē ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu jomā par pētījumu "Čeku loterija kā ēnu ekonomikas apkarošanas instruments" ieguva 2.vietu! Lepojamies gan ar Arturu, gan viņa skolotāju - konsultanti Marinu Pilaci! Ir skolotāji, kuriem skolēnu ZPD vadīšana padodas šķietami vienkārši, bet rezultāti vienmēr ir izcili!

Ģimnāzijas 11.a klases skolniece Viktorija Kolomažņikova Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferencē ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu jomā par pētījumu "Beziepakojuma veikalu problēmas un pircēju attieksme" ieguva 2.vietu! Marina Pilace ir šo pedagogu pulkā. Ja vēl trāpās tādi domājoši, centīgi un žiperīgi skolēni kā Arturs un Viktorija, tad prieks par rezultātu ir visiem!

Ģimnāzijas 11.a klases skolniece Katrīne Grabovska Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferencē valodniecības un literatūrzinātņu zinātņu jomā par pētījumu "Образ учителя в художественном мире романа Марины Аромштам "Когда отдыхают ангелы" ieguva 2.vietu! Lepojamies gan ar Katrīni, gan viņas skolotāju - konsultanti Valentīnu Prokofjevu! Superkomanda - katru gadu kāds izcils sadarbības projekts jau no 7.klases! Šis gads nav izņēmums!

Informāciju apkopoja Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas jomā Sandra Rutkovska

-->