Latvijas simtgadei – publiskās runas konkurss

19. aprīlī notika 2. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes rīkotais Publiskās runas konkurss (veltīts Latvijas simtgadei), kurā piedalījās 11. b klases skolnieks Agris Litiņš ar sagatavotu runa ,,Dabas skaistums un līdzdalība - mana Latvija". Šogad konkursa moto bija izvēlēti R. Blaumaņa vārdi: ,,Mans zelts ir mana tauta,/ Mans gods ir viņas gods!". Agris savā runā akcentēja savas pārdomas, kāpēc tautai būtiska ir daba, kā tās skaistums un dotās veltes palīdzēja izdzīvot. Savukārt mūsdienu pasaulē būtiska ir katra Latvijas cilvēka iniciatīva. Tāds piemērs ir arī I. Ziedonis un viņa dibinātā fonda ,,Viegli" cilvēki, kuri iedvesmo jaunām idejām un popularizē I. Ziedoņa dzeju.

Apsveicam Agri ar 2. vietu konkursā un novēlam arī citiem drosmi un uzdrīkstēšanos!

-->