“Labbūtības ceļa karte”

Jaunieši izstrādāja “Labbūtības ceļa karti”, kas iecerēta, kā atbalsta pasākumu kopums skolēniem psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanai. Jau 2.decembrī tiekamies ar Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītāju Nilu Saksu Konstantinovu. Seko informācijai E-klasē!

Projekts tiek īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) projekta „Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros.

-->