Konkurss “Augļi un dārzeņi”

     Ik gadu mūsu skolā tradicionāli norisinās konkurss „Augļi un dārzeņi”. 2019.gadā tajā piedalījās 7. un 8. klases skolēni. 9. a klases skolēni izveidoja 5 aizraujošus uzdevumus un pasākumu novadīja katrai no trim klasēm (7.a, 8.a, 8.b). Katrā klasē skolēni sadalījās 3 grupās un izdomāja komandas nosaukumu. Pirmais uzdevums – augļu un dārzeņu atpazīšana pēc attēliem. Nākamais - “Augļu un dārzeņu varavīksne”. Katrai komandai uz lapas vajadzēja pierakstīt katrai varavīksnes krāsai atbilstošas krāsas divus augļus vai dārzeņus. 3. uzdevums īpaši pārbaudīja skolēnu bioloģijas zināšanas. Katrai komandai tika iedotas aploksnes ar kāda dārzeņa sagrieztu attēlu. To vajadzēja salikt kā puzli un tad atbildēt uz vairākiem jautājumiem par dārzeni. 4. uzdevums, kā pamanījām, iepatikās skolēniem visvairāk. Tā nosaukums ir “Melnais maiss”. Ieliekot roku maisā, komandas pārstāvis pēc taustes atpazīst, kāds auglis vai dārzenis tajā atrodas. Katra komanda atpazina 5 augļu vai dārzeņu veidus. Pasākuma noslēgumā piedāvājām katrai grupai krustvārdu mīklu. Atrisinot to, skolēni ieguva tajā iešifrētu lozungu: “Katru dienu vitamīni galdā!”. Katra komanda konkursa beigās saņēma diplomus.

     Tā bija ļoti aizraujoša pieredze gan pasākuma vadītājiem (9. a klases skolēniem), gan dalībniekiem (7.a, 8.a un 8.b skolēniem). Skolēni paplašināja savas zināšanas, attīstīja prasmes strādāt grupā, sadarboties un, iespējams, aizdomājās arī par veselīga uztura nozīmīgumu. Ir prieks, ka bija iespēja tādu pasākumu sarīkot un ka dalībniekiem tas tiešām šķita interesanti.

Rakstu sagatavoja 9.a klases skolniece Anželika Litvinoviča

-->