Konference ” Digitalizācija skolvadībā”

Aicinām piedalīties konferencē “Digitalizācija skolvadībā”,

kas 2018.gada 12.martā notiks Daugavpils Valsts ģimnāzijā (Parādes ielā 1).

Programma

10:00 - 10:30   Ierašanās, rīta kafija.

10:30 - 10:40   Direktores uzruna.

10:40 - 11:10 Digitālās transformācijas tendences izglītībā.     

RIX Technologies izpilddirektore Inguna Pede un komercdirektore Vita Viese.

11:10 - 11:40   Microsoft piedāvājums skolvadībā. Microsoft Latvia pārstāvis.

11:40 - 12:10   Vienotas dokumentu aprites sistēmas ieviešana pašvaldībā.

Kārlis Rasis, Daugavpils pilsētas Domes izpilddirektora vietnieks.

12:10 - 12:40   IZM pārstāvis.
12:40 - 13:20   Kafijas pauze, sarunas.

Labās prakses piemēri skolvadības digitalizācijā

13:20 - 13:50   Finanšu un saimnieciskā darba vadība, ēdināšana, pārbaudes darbu grafiks, tarifikācija. Jurijs Visockis, Daugavpils Centra vidusskolas direktors.

13:50 - 14:15   Mācību sasniegumu analīze, pārbaudes darbu grafiks, stundu aizvietošana, ēdināšana. Vilnis Vanaģelis, Daugavpils 15.vidusskolas direktora vietnieks.

14:15 - 14:45   Izvērtējums, noslēgums.

Konference notiks Daugavpils Universitātē Parādes ielā 1.

Pieteikšanās (max.3 dalībnieki no skolas):  http://ejuz.lv/i68

Maksa par kafijas pauzi: 6,00 EUR/personai.

 

Kontaktpersona:

Daugavpils Valsts ģimnāzijas metodiķe Renāte Malnace

E-pasts: renate.malnace@gmail.com

Tālrunis: 25904722

-->