Konference “Digitalizācija skolvadībā”

2018.gada 12.martā ģimnāzijā notika konference "Digitalizācija skolvadībā", kurā iespējamos risinājumus piedāvāja RIX Technologies izpilddirektore Inguna Pede un komercdirektore Vita Viese, HORTUS Digital direktors Didzis Šimis ar komandu, Daugavpils pilsēta domes izpilddirektora vietnieks Kārlis Rasis, Daugavpils Centra vidusskolas direktors Jurijs Visockis un Daugavpils 15.vidusskola direktora vietnieks Vilnis Vanaģelis. Konferencē piedalījās 44 Latgales izglītības iestāžu vadības komandas (91 dalībnieks). Referenti informēja klātesošos par digitālo transformāciju izglītībā, datu vadības sistēmas "Namejs", platformas "Unimetis", mākoņservisu izmantošanas iespējām skolvadībā, kā arī par skolu vadības pārstāvju izstrādātajām individuālajām sistēmām.

Konferenci organizēja Daugavpils Valsts ģimnāzijas reģionālais metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs.

-->