Kas kopīgs kašūbu tulpītei un Līgo vainagam?

2019./2020.mācību gadā Daugavpils Valsts ģimnāzijas 7.-9.klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājām ir iesaistījušies Erasmus+KA2 projektā "Mēs - par atbildīgu tūrismu, popularizējot savu novadu". Kopā ar vienaudžiem no Polijas, Turcijas, Rumānijas un Grieķijas bērni pētīs tūrisma ietekmi uz vidi, ekonomiku un kultūru, mācoties kļūt par atbildīgiem tūristiem.
No 18.līdz 20.novembrim projekta dalībskolu koordinatori tikās Devas pamatskolā Rumānijā un prezentēja savu skolu labās prakses piemērus vides izglītībā. Partneri atzinīgi novērtēja ģimnāzijas saimes iesaistīšanos Lielajā talkā un matemātikas skolotājas Neļas Borisovas organizētās ikgadējās koku stādīšanas talkas.

Visas partnerskolas iesaistās atkritumu šķirošanā, bateriju vākšanā, dalībnieki iepērkoties cenšas neizmantot plastmasas maisiņus. Ģimnāzijā mazāk zināma aktivitāte ir dzērienu pudeļu vāciņu vākšana otrreizējai pārstrādei.

Projekta nākamais uzdevums skolēniem ir izvērtēt, kas skolas ikdienā vēl ir darāms, lai saudzētu apkārtējo vidi, un iedzīvināt šo jauno ideju.
Projektu tikšanās vienmēr ir arī domu apmaiņa ar kolēģiem par katras skolas īpašo pieredzi izglītības procesa organizēšanā. Rumāņu skolā sākumskolas posmā tiek izmantota pieeja, ko dēvē "Soli pa solim". Stundas vada 2 skolotāji. Stundas laikā bērni darbojas 3 -5 dažādās grupās, apgūstot matemātiku, valodu, dabaszinātnes un citus priekšmetus. Šī pieeja paredz vairāk laika konkrēta uzdevuma veikšanai, bērni mācās plānot savu darbu un sadarboties. Kolēģi atzina, ka būtiskākais ieguvums ir skolēnu radošuma un uzņēmības līmenis, kas esot daudz augstāks nekā skolēniem, kas mācījušies pēc "parastās" programmas.
Savukārt poļu partnerskolā(atrodas netālu no Gdaņskas) tiek apgūta kašūbu valoda, kultūra un vēsture (līdzīgi latgaliešu valodai dažās Latgales skolās). Kašūbu tautastērpa elementu (tulpīti) poļu skolēni piedāvāja projekta logo veidošanai. Projekta logo top no katras skolas piedāvātajiem savai kultūrai/videi raksturīgiem elementiem. Rumāņu un turku cietokšņi, grieķu zirgs, poļu tulpīte un latviešu Līgo vainags simbolizēs projekta kopīgo ideju.
Priecājamies, ka tieši ģimnāzijas audzēknei Patrīcijai zīmējumā visprecīzāk ir izdevies atainot kultūras vērtību simbiozi.
Divu gadu laikā skolēniem noteikti radīsies arī jaunas idejas, kā popularizēt mūsu zemi un pilsētu, pašiem kļūstot par atbildīgiem tūristiem un novada līderiem.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.
-->