Jauniešu vīzija par izglītības projektu “Skola 2030”

06.03.2019. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā pulcējās jaunieši no dažādām Latvijas skolām, lai diskutētu par izglītības satura plānošanu vispārējā vidējā izglītībā un izglītības nākotni.

Tikšanos atklāja Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks un iepazīstināja jauniešus ar jaunā izglītības standarta nepieciešamības pamatojumu, balstoties uz esošo situāciju. No minētajiem argumentiem svarīgākie bija: skolu programmās tiek piedāvāts pārāk liels priekšmetu skaits, proti 18 līdz 20 dažādi mācību priekšmeti, lielais priekšmetu skaits neļauj skolēnam iedziļināties un attīstīt savas intereses, kuras viņš varētu pielietot nākotnes karjerā. Kā arī atšķirīgais stundu skaits - vēl viens būtisks pretarguments pastāvošajai sistēmai, piemēram, profesionālās izglītības iestādes (kompetences centra), vidusskolas un ģimnāzijas skolēniem ir attiecīgi 320, 420 un 525-700 matemātikas stundas mācību gadā, tomēr visi kārto vienotu centralizēto eksāmenu gada beigās. Tāda veida pieeja sevi neattaisno un nedod skolēniem vienlīdzīgas iespējas kārtot eksāmenu.

Zane Oliņa, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja, skolēniem prezentēja jauno vidējās izglītības modeli, kur mācību saturu veidotu 3 apguves līmeņi, proti vispārīgais un optimālais jeb pamatkurss, kā arī augstākais kurss jeb padziļinātais un specializētais kurss, kurus skolēns izvēlas pats atkarībā no savām interesēm un iecerētās izglītības iestādes piedāvājuma.

Nākotnē, lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, skolēnam vajadzēs apgūt mācību satura pamatkursus visās mācību jomās, kopumā tie būs septiņi: valoda, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, dabaszinātne, matemātika, tehnoloģijas, veselības un fiziskās aktivitātes, kā arī apgūt 3 padziļinātos kursus pēc savas izvēles.

2020.gadā 10.klasēs mācības plānots sākt jau pēc pilnveidotā mācību satura, kas tiek radīts ar mērķi, lai katrs skolēns mācītos sev interesējošās jomas, kļūtu patstāvīgs un zinātkārs, apzinātos sevi, savas vēlmes un intereses. Skolēns dzīvo, mācās, līdzdarbojas un rada.

Rakstu sagatavoja
Skolēnu līdzpārvaldes prezidents
Nikita Kuzmins

-->