Izveido logo starptautiskam projektam!

Ģimnāzisti, atsaucieties!

Aicinām iesaistīties Erasmus+ projektā "“Mobilise YOURself – studying and working in the EU“ jeb “Mobilizē sevi studijām un darbam Eiropas Savienībā!” Sadarbojas Vācijas, Polijas, Beļģijas, Itālijas, Grieķijas, Kipras un Latvijas izglītības iestādes. Darba valoda - angļu. Ideja: kā skolēns teorētiski un praktiski var sagatavoties savai darba karjerai.

Paredzētās aktivitātes īsumā: intervēsim profesionāļus, simulēsim darba pārrunas, filmēsim, analizēsim datus, apmeklēsim dažādas iestādes, kas jums var piedāvāt idejas par to, kas ir svarīgs darba ņēmējam, kāpēc darba devējs izvēlējās tieši mani, kādas prasmes man ir, kādas vēl nepieciešams apgūt, lai mani pieņemtu darbā. Projekta aktivitātēs var iesaistīties ikviens skolēns.

Pirmais brauciens paredzēts uz partnerskolu Beļģijā (Brisele) no 5.līdz 9.martam. Tajā piedalīsies 3 skolēni. Lai izvēlētos mobilitātes dalībniekus, organizējam konkursu.

Ir jāizveido projekta logo (zīmējiet ar zīmuļiem, gleznojiet, izmantojiet datorprasmes - dariet, kā protat vislabāk). Galvenais vērtēšanas kritērijs - kā logo tiek atainota projekta ideja. Ierosmei - tekstam pievienoto sirsniņu kā logo iepriekšējam Erasmus+ projektam veidoja mūsu skolniece Anita Borisova.

Darbu iesniegšanas termiņš - 20.decembris, atnesot uz 431.kab.vai atsūtot pa e-pastu renate.malnace@gmail.com , vai e-klasē.

Logo vērtēs projekta koordinatore, vizuālās mākslas speciālists, SL pārstāvis, vecāku pārstāvis, karjeras konsultants. Logo veido visu partnerskolu skolēni, pēc brīvdienām tam notiks balsošana projekta skolās.

 

 

-->