Izglītojošā kampaņa “Es, Tu un Satversme”

Latvijas Republikas Satversmei šogad svinam 100 gadu jubileju. Tā tika pieņemta 1922. gadā, bet joprojām ir viena no modernākajām, īsākajām un liberālākajām konstitūcijām Eiropā un pasaulē. Mūsu pamatlikums sastāv no astoņām nodaļām un preambulas.

Tieslietu ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija par godu lielajam notikumam šogad īsteno izglītojošo kampaņu 9. klašu skolēniem visā Latvijā “Es, Tu un Satversme”, kuras laikā Satversmes vēstneši – Latvijas juristi – apmeklē Latvijas izglītības iestādes, lai skolēnus iepazīstinātu ar valsts pamatlikumu, tā vērtībām un nozīmi mūsu ikdienā.  Tā ir iespēja skolēniem iegūt papildu zināšanas par Satversmi, savukārt Satversmes vēstnešiem ar savu vēstījumu aicināt stiprināt Satversmē noteiktās vērtības.

Izglītojošās kampaņas ietvaros 8. aprīlī Daugavpils Valsts ģimnāzijā viesojās Tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne. Tikšanās bija sevišķi nozīmīga mūsu skolas jubilejas gadā, jo I.Piļāne ir arī Daugavpils 1. vidusskolas absolvente. Tikšanās laikā tika runāts par mums katru, jo mēs veidojam Latviju, par mūsu tiesībām un atbildību, jo demokrātiskā valstī katra mūsu izvēle ietekmē apkārtējo labklājību. Vārda brīvība ir mūsu katra neatņemama tiesība, bet to nedrīkst izmantot, aizskarot citu cilvēku cieņu, godu, to nedrīkst izmantot apmelojot savu vai citu valsti.

Dzīvot demokrātiskā, tiesiskā valstī ir veiksme, taču demokrātija mums pašiem ir jāsargā un demokrātiskās vērtības jāstiprina. Satversme ir dokuments, kurš rosina neaizmirst par pamatvērtībām un mūsu pienākumiem pret sevi un savu valsti. Lai izdodas!

 

Vairāk informācijas https://www.satversme100.lv/pasakumi/izglitojosa-kampana-es-tu-un-satversme/

 

-->