Iejusties robota “ādā”

Marta nogalē piedalījos Erasmus+ programmas KA1 projekta “Mācību moduļu izstrāde neformālajā izglītībā” piedāvātajos strukturētajos tālākizglītības kursos Lielbritānijā “Robotika skolām”.

Zīmīgi, ka kursu norises vieta Birmingema ir plaši saistīta ar robotiku. Daudzi pilsētas uzņēmumi projektē un programmē robotus, izglīto apmācību iestādes robotikā, organizē seminārus un palīdz ieviest robotiku kā priekšmetu pilsētas skolās.

Projektā piedalījās 22 pedagogi no Zviedrijas, Portugāles, Krētas, Itālijas, Spānijas, Vācijas, Igaunijas un Latvijas. Īpaša loma projektā tika pievērsta procesam, kā ieinteresēt bērnus informāciju tehnoloģijās, kā raisīt vēlmi darboties un izklāstīt sarežģītus procesus vienkārši.  Robotika ir viens no retajiem piemēriem, kur mehānika, elektronika un programmēšana darbojas vienoti, tādējādi paplašinot skolēnos izpratni par to, kā top viedās tehnoloģijas. Kursu lektori šim nolūkam pielietoja ne tikai dažādas tehnoloģijas, bet arī klasiskākus rekvizītus. Piemēram, pedagogi tika ieģērbti robotu kostīmos un ar komandu taisni uz priekšu, atpakaļ, pa kreisi, pa labi, stop palīdzību pildīja dažādus sadzīves uzdevumus. Veicot uzdevumus, rodas izpratne par iekšējiem procesiem. Robots atpazīst tikai tās komandas, kuras ir pieejamas, un kustas, balstoties uz komandu secību, šādi veidojas pamati algoritmiskai domāšanai.

Dažās Eiropas valstīs robotika ir daļa no obligātā mācību satura skolās, taču šo valstu lielākais izaicinājums ir komplicēts mācību saturs un pedagogu nepietiekamais sagatavotības līmenis.

Lai nodrošinātu efektīvu un mūsdienīgu mācību procesu, ir nepieciešams aprīkojums, ineteresanta mācību programma, kvalificēts un atraktīvs pedagogs, bet praksē labākajā gadījumā ir tikai divi no trim kritērijiem.

Lielākais ieguvums, apmeklējot kursus, bija iespēja izprast citu valstu pieredzi. Iespēja izmēģināt atšķirīgas tehnoloģijas, mācību metodes un ar iegūto Eiropas pieredzi uzlabot apmācību programmas saturu Daugavpils Valsts ģimnāzijā.

Daugavpils Valsts ģimnāzijas robotikas skolotājs Kārlis Rasis

-->