Ģimnāzijas vecāki tikās kopsapulcē un klašu kolektīvu sapulcēs

Vecāku kopsapulces laikā runājām, par mācību sasniegumu vērtēšanu, epidemioloģiskajiem nosacījumiem skolā, pārmaiņu procesu "Līderis manī" un papildus iespējām, ko skolēni iegūst ģimnāzijā. Turpinot pārmaiņu procesa īstenošanu ģimnāzijā vecāki ģimnāzistu "Emocionālajā bankā" noguldīja - sapratni, ka neatrisināmu situāciju dzīvē nav, jo jebkuru problēmu var atrisināt, pašvērtējumu, motivāciju, sapratni, drošību, atbalstu, mīlestību, dalību bērna ikdienā un ieinteresētību, mīlestību un cieņu, savstarpēju cieņu, motivāciju, beznosacījumu mīlestību. Lai jauniešiem pietiek zināšanu un prasmju šīs vērtības pielietot savā izaugsmē! Sanāksmes noslēgumā teātra pulciņa "Spēlmanīši" dalībnieki aicināja ģimnāzijas vecākus nelielā skolas ekskursijā.
Ieskatieties arī jūs!

-->