Ģimnāzijas skolēni apmeklēja bērna bibliotēku “Zīlīte”

-->