Ģimnāzijas saimes sadziedāšanās

Ir teiciens, ka latvieši ir dziedātāju tauta. Droši varu apgalvot, ka ģimnāzisti arī ir lieli dziedātāji. 14.novembrī skolas pagalmā notika ģimnāzijas saimes sadziedāšanās. Lai arī laikapstākļi nelutināja, uz skatuves kāpa visi ģimnāzijas klašu kolektīvi no 7. līdz 12.klasei, skolotāji, vecāki, tehniskie darbinieki un absolventi, kuri izdziedāja savas izvēlētās dziesmas. Paldies pasākuma vadītājiem Edgaram Lukovskim un Līgai Ostapko, koristiem un pasākuma dvēselei – skolotājai Anitai Zarānei. Mūsu mazie dziesmu svētki izskanējuši un priekšā liels darbs mācībās, zinātniskās pētniecības, projektu darbu rakstīšanā un gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
Šodien, 18.novembrī plkst.21:20 LNT kanālā aicinu noskatīties 2018.gada koncertu „Latvijas gadsimts”, kur vairāku tūkstošu koristu vidū ir arī ģimnāzijas jauktā kora „Dveiņuva” dziedātāji un diriģente Anita Zarāne. Lepojos!

Foto autore Sintija Daukšte
Informāciju sagatavoja S.Rutkovska

-->