Ģimnāzija pievienojas Eiropas
Parlamenta Vēstnieku skolu tīklam

23. oktobrī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā notika Eiropas Parlamenta (EP) Vēstnieku skolu 2023./2024. mācību gada atklāšanas pasākums. Šogad arī DVĢ pievienojās EP Vēstnieku skolu tīklam. Atklāšanas pasākumā piedalījās: Agnese Pudnieka, Telma Hanzena, Kaspars Gaiduks, Mareks Vaclavs Dekterevs un skolotāja Zigrīda Rusiņa.

Agnese stāsta: ”Mācību gada garumā mēs gatavosimies Eiropas Parlamenta vēlēšanām, tāpēc šodien mums tika sniegts ieskats par Eiropas līmeņa vēlēšanu būtību, politisko ideju daudzveidību un politikas veidošanu. Mums bija iespēja piedalīties trijās no septiņām iedvesmas stacijām, tiekoties ar ekspertiem, kas palīdzēja izprast, kā veidot komunikācijas stratēģijas, izzināt ES politikas novitātes un iepazīt jaunos līderus. Diena bija piesātināta ar jaunām zināšanām un iedvesmām darbiem, kas mums būs jāpaveic visa mācību gada garumā.”

Mareks: “EP Vēstnieku skolas mācību gada atklāšanas pasākums bija gan izglītojošs, gan izklaidējošs. No Sigitas Strubergas runas es uzzināju daudz lietderīgas informācijas par ZPD veidošanu. Man ļoti patika, ka mums bija izvēle, kuras lekcijas apmeklēt. Lektori stāstīja nevis monotonā veidā, bet dinamiski, aizraujoši, parādot savu kompetenci un ieinteresētību tematā, kā arī rosinot klausītāju interesi.”

Kaspars: “Pēc dalības EP Vēstnieku skolas mācību gada atklāšanas pasākumā man beidzot ir skaidrs, kā mēs varam ietekmēt politiskos procesus, palīdzēt jaunajai paaudzei ienākt politikā, kā arī kādi izaicinājumi ir ES, kur ir vajadzīgs mūsu atbalsts Eiropas līmenī.”

-->