Gatavojamies pirmajai ERASMUS+ mobilitātei

Erasmus+ stratēģiskās partnerības "Mobilizē sevi studijām un darbam Eiropas Savienībā" ietvaros no 5.līdz 9.martam notiks pirmā mācīšanās mobilitāte uz partnerskolu Briselē. Tajā piedalīsies 3 projekta logo konkursa laureāti - M.M.Kraukle, A.Derviniece un Ņ.Rjabovs, kā arī projekta koordinatores. Gatavojoties vizītei, skolēni veido prezentācijas materiālus par skolu, pilsētu un valsti. Paralēli notiek starptautiskais balsojums par projektam atbilstošāko logo. Priecājamies, ka E.Vanagas ideja (velosipēds) patīk arī citu valstu partneriem (pašlaik esam 2.vietā). Savukārt skolotājas apkopo informāciju partnerskolu kopīgi veidotam bukletam par karjeras izglītību ģimnāzijā (skat.pielikumu) un veido projekta lapu E-Twinning vietnē.

Brochure_Latvia - final

-->