#ErasmusDienas

Arī mēs iesaistāmies Eiropas mēroga iniciatīvā #ErasmusDienas jeb #ErasmusDays, lai popularizētu starptautiskos projektos gūtās atziņas!


-->