Erasmus+ projekta logo konkursa fināls

Decembra nogalē 9 ģimnāzijas audzēkņi iesaistījās Erasmus+ projekta "Mobilise YOURself!" logo izstrādē. Konkursa darbus vērtēja projekta koordinatore, karjeras izglītības speciāliste, vizuālās mākslas skolotāja, vecāku pārstāvis un SL prezidente. Visvairāk punktu konkursā ieguva Egitas Vanagas izveidotais logo. 2.vietu ieguva M.Kraukle un M.Grunda, trešajā vietā - Ņ.Rjabovs, A.Derviniece un  E.Grincevičute, atzinība - V.Locikai un M.Ivanovai.

Līdz 31.janvārim turpinās visu projekta partnervalstu iesūtīto logo konkursa fināls. Turam īkšķus par mūsu Egitas logo!

Zemāk: visi logo finālisti.

Logo finālisti

-->