Erasmus+ projekta De.M.O.S. organizētā attālinātā runu konference TED Talk stilā “EDU Talk”

25. maijā notika Erasmus+ projekta De.M.O.S. organizētā attālinātā runu konference TED Talk stilā “EDU Talk”. Tajā piedalījās skolēni no Itālijas, Spānijas, Turcijas un Polijas. Pasākuma galvenais mērķis bija dalīties ar idejām par to, kādā veidā ir jāmaina izglītība, lai tā atbilstu skolēnu vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies 21. gadsimtā. Konference sastāvēja no 2 daļām – katras valsts izglītības sistēmas kodolīga prezentācija un individuālas skolēnu runas, pēc kurām sekoja pāris jautājumi no citiem dalībniekiem.
Kopumā noklausījāmies 15 iedvesmojošas runas, kuras man, un, kā izradījās, arī citiem dalībniekiem lika secināt, ka neskatoties uz to, ka atrodamies dažādās Eiropas valstīs, ka mūsu izglītības sistēmas nevarētu saukt par identiskām, mūsu domas un viedokļi daudzviet saskanēja. Daudzu runu fokuss bija vērsts uz skolēnu mentālo veselību, praktisko iemaņu un kompetences attīstību.

Es savā runā pievērsos idejai, ka skolēniem ir vairāk jāpiedalās globālo problēmu un sabiedrības izaicinājumu risināšanā, to realizējot ar izglītības pārmaiņām, kuras būtu balstītas uz jaunu prioritāšu uzstādīšanu, reālu problēmu risināšanas procesu, starptautisku sadarbošanos, attiekšanās no striktiem vērtēšanas kritērijiem, kuri iznīcina radošuma izpausmes.

Šāda formāta konferences noteikti vajadzētu īstenot biežāk un iesaistīt vairāk skolotāju un skolēnu, jo tas tiešām ne tikai liek apdomāt jaunas idejas, bet arī rada kopīguma sajūtu un optimistisku skatu uz nākotni. Ir ļoti svarīgi, kad tavas domas tiek sadzirdētas un atbalstītas. Ir vērtīgi, ka ir tāda veida pasākumi, kur gan skolēni, gan skolotāji var dalīties ar saviem uzskatiem un vēlāk arī atrast kopsaucēju.

11.c klases skolniece Anželika Litvinovča

 

-->