“Ekselences balva” ķīmijas skolotājai Irinai Fjodorovai

9.martā Latvijas Universitātē noslēguma pasākumā tika godināti izcilākie Latvijas matemātikas un dabaszinātņu skolotāji - konkursa "Ekselences balva" finālisti.
Konkursam ir vairākas kārtas. Pirmajā skolēni, kolēģi, vecāki konkursam var pieteikt ikvienu šīs jomas skolotāju. Otrajā kārtā skolu administrācija raksta rekomendāciju, pamatojot, kā skolotājs veido mūsdienīgu mācību procesu, kā pilnveido ikviena skolēna prasmes. Komisija, izvērtējot rekomendācijas, finālā klātienē aicina piedalīties 5 izcilākos skolotājus. Klātienes kārta šogad notika Rīgas Teikas vidusskolā, kurā mūsu ķīmijas skolotāja Irina Fjodorova vadīja un modelēja mācību stundas skolēniem, analizēja mācību situācijas, risināja metodiskus uzdevumus. Ekselences balvas pretendenti guva jaunas idejas, mācoties cits no cita, savukārt žūrijā esošie eksperti vērtēja, ar kādām metodēm un inovatīvām pieejām dabaszinātņu un matemātikas skolotāji sagatavo jauniešus darba tirgum un dzīvei. Žūrijā bija Latvijas Universitātes, Valsts izglītības satura centra eksperti, uzņēmumu pārstāvji, iepriekšējā gada Ekselences balvas laureāti.
Uzrunā konkursa laureātiem Valsts Prezidents teica: "Ekselences jeb Izcilības balva, ko šodien pasniedzam jums, cienījamās skolotājas un godājamie skolotāji, ir jūsu pedagoģiskās meistarības un aizrautības apliecinājums". Mēs, ģimnāzijas saime, esam patiesi lepni, ka Ekselences balvu ķīmijas skolotāju grupā ieguva mūsu ķīmijas skolotāja Irina Fjodorova!

Informāciju sagatavoja izglītības metodiķe R.Malnace

-->