Eiropas Valodu diena

Eiropas Valodu diena ir gadskārtējs pasākums, kas notiek 26. septembrī. Tajā cildina valodu daudzveidību šajā pasaules daļā, kurā lieto vairāk nekā 200 Eiropas valodu, 24 oficiālās ES valodas, aptuveni 60 reģionālās un mazākumtautību valodas, vēl daudzas citas, kurās runā atbraucēji no citām pasaules malām.

    Tā ir iespēja akcentēt plašo valodu dažādību Eiropā, veicināt kultūras un valodu daudzveidību, mudināt visu vecumu cilvēkus apgūt svešvalodas.

     Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde tradicionāli organizē pasākumu ciklu skolēniem „Kopā valodu daudzveidībā” (pasākumi veltīti Latvijas simtgadei). Šī gada tēma:  „Multilingvāls cilvēks = bagāts cilvēks”. Ģimnāzistus pasākumos aktīvi iesaista krievu valodas skolotāja Valentīna Prokofjeva un angļu valodas skolotāja Rita Murāne: 8.a klases 3 skolēni piedalījās multilingvistiskajā olimpiādē 7.-8.klašu skolēniem un veica integrētus uzdevumus 3 valodās (latviešu, krievu, angļu), kā arī loģiskus uzdevumus dažādās valodās; 7 skolēni rakstīja veltījuma dzejoli Latvijai par valodu daudzveidību un bagātību vismaz 3 valodās (pēc pašu izvēles).

     Pēc skolotājas Valentīnas Prokofjevas iniciatīvas tapa veltījuma dzejoļu izstāde Daugavpils Universitātes 3.stāva gaitenī: te var iepazīties gan ar informāciju par Eiropas Valodu dienu, gan veltījuma dzejoļiem Latvijai.

Ingrīda Kondratjeva, latviešu valodas un literatūras skolotāja

-->