Dzīvosim “zaļi”!

Bieži dzirdam sabiedrībā sakām “Dzīvosim zaļi”!  Šogad tieši no skolēnu puses bija jūtama liela ieinteresētība un arī piedāvāti konkrēti pasākumi, lai mēs dzīvotu “zaļi”. Skolēnu līdzpārvalde organizēja akciju “Lasītprieks”, kad visi varēja nodot bērnu grāmatas, kas vairāk netiek izmantotas, bet, nonākot citu bērnu rokās, tās sagādā prieku. Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā, ģimnāziste Ieva Siksaliete iepazina, pētīja dabā un risināja jautājumus, kuri skar inovatīvo bioekonomikas jomu AS "Latvijas valsts meži" konkursā. Ieva konkursā ieguva I vietu.

Ģimnāzijas 12.klases kopā ar audzinātājām Olgu Osipovu un Neļu Borisovu visus skolas gadus rūpējās par mežu, par tā atjaunošanu. Šogad 12.- tie sastādīja 5 600 jaunus kokus. Mežs ir vislielākā Latvijas bagātība. Tas stabilizē valsts ekonomisko attīstību un enerģētisko neatkarību, uztur dzīves vides kvalitāti un dabas daudzveidību, ir lieliska atpūtas un relaksācijas vieta.  Aicinām ikvienu domāt par meža resursu saglabāšanu, atjaunošanu, par preču otrreizēju pārstrādi, atteikšanos no jaunu mantu pirkšanas, bez kurām var iztikt.

Skolnieces Ieva Siksaliete un Beate Sprindžuka ne tikai runā, bet arī dara. Viņas skolas gada noslēgumā mācību kabinetos izveidoja makulatūras vākšanas punktus, pievēršot uzmanību makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē.

Ceram, ka šīm akcijām būs sekotāji!

Sandra Rutkovska

Direktores vietniece audzināšanas jomā

-->