Drīzumā pie vēlēšanu urnām redzēsim arī 16-gadīgos jauniešus

Vai 16-gadīgie jaunieši ir gana nobrieduši, dzīves pieredzi guvuši un izglītoti, lai varētu balsot vēlēšanās? Vai mūsu valsts un Eiropas Savienības valstu valdību pārstāvji varētu viņiem uzticēt šo atbildīgo pienākumu? Kā ģimene, skola, politiķi var ietekmēt jauniešu izvēli vēlējot? Vai jaunieši būtu jau tagad - šī gada 25. maijā- gatavi piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?

Šie jautājumi tika risitāti 29.martā, Latgales jauniešiem no Krāslavas, Rudzātu, Līvānu un Daugavpils skolām piedaloties reģionālajā debašu turnīrā Daugavpils Valsts ģimnāzijā. Pieredzējuši un mazāk pieredzējuši skolēni un viņu treneri salīdzināja ES valstu likumdošanu, pārliecināja sevi un citus par jauniešu atbildīgumu, nopietnu attieksmi pret valsti un tajā notiekošo, saskatīja nepieciešamību izglītojot jauniešus par politiskiem procesiem izglītības iestādēs gan Latvijā, gan ES, meklēja risinājumus, kas mainītos, ja 16gadīgiem jauniešiem būtu tiesības balsot. Mūsdienu jauniešiem jau tagad tiek ļauts balsot pašvaldību vēlēšanās Igaunijā, Austrijā, Skotijā u.c., tādējādi palielinot kopējo vēlētāju skaitu savās valstīs un reģionos. Savulaik, 2014. gadā, Eiropas Jauniešu forumā Eiropas Parlamentā šis jautājums tika aktīvi diskutēts un aktualizēts. ES Parlaments uzklausīja, ņēma to vērā, taču ne līdz galam. Tagad, ņemot vērā vēlētāju skaita samazināšanos, ES valstis vērš savu skatienu uz jauniešiem, kuri varētu būt daudz atbildīgāki un aktīvāki vēlētāji. Tas liktu citus akcentus, nāktos risināt jautājumus par sabiedrisko līdzdalību, jauniešu nodarbināšanu un izglītošanu, globāla rakstura problēmjautājumiem u.c.

Daudzi debatētāji atzina, ka mūsdienu jaunieši, tai skaitā arī latviešu jaunieši, nemaz nav ieinteresēti politikā un tās procesos, tie nav pietiekami izglītoti un dzīves pieredzes bagāti. Arī viņu vecāki ir pesimistiski noskaņoti  par to, kas notiek Latvijā un pasaulē, kas nerada paradumu iet balsot pašvaldību/valsts nozīmes vēlēšānās un iesaistīties cita veida aktivitātēs. Taču dažiem debatētājiem ir pārliecība, ka jaunieši ir gana atbildīgi, viņiem var uzticēties. Viņi ir palīgi dažādās politiskajās partijās un būtu gatavi piedalīties EP vēlēšanās.

Reģionālo turnīru un Nacionālā debašu turnīra ierosinājumi iespējams liks Latvijas valdības un ES Parlamenta pārstāvjiem aizdomāties vēlreiz par šo jautājumu un tuvākajā laikā pie vēlēšanu urnām mēs redzēsim daudz jaunākus vēlētājus.

Paldies par aktīvu līdzdalību debatēs Daugavpils 3. un 13.vidusskolas, Krievu vidusskolas-liceja, Valsts ģimnāzijas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Rudzātu vidusskolas, Līvānu 1.vidusskolas debatētājiem un viņu treneriem!

Informāciju sagatavoja Latgales reģiona debašu centra koordinatore R.Murāne-Rutka

-->