Diskusija “Parunāsim par Eiropas nākotni!”

           Š. g. 16. oktobrī Daugavpils Universitātē notika diskusija “Parunāsim par Eiropas nākotni”, kuru vadīja  un mudināja paust savu viedokli Latvijas Universitātes profesore Inna Šteinbuka. Daugavpils Valsts ģimnāzijas vidusskolēni varēja iesaistīties diskusijā ar ekspertiem Andri Razānu un Mārtiņu Zemīti.

           Pasākuma sākumā balsošanas veidā noskaidrojām, ka gandrīz visi diskusijas dalībnieki ir “par” Eiropas Savienību. Diskusijas laikā dalījāmies savā redzējumā par ES, par tās plusiem un trūkumiem. Kopā ar Andri Razānu detalizētāk runājām par drošību ES, vai Latvijā būtu drošāk, ja tā nebūtu ES dalībvalsts. Apspriedām, kādi draudi var ietekmēt ES kopējo drošību un kas jādara, lai drošību nostiprinātu. Noskaidrojām, kādu atbalstu ES sniedz Latvijas drošībai. Diskusijas laikā secinājām, ka ES tiešā veidā neietekmē dalībvalstu drošību, bet tā sniedz iespēju piedalīties citās organizācijās, kuras spēj palīdzēt nacionālu valstu aizsardzības politikas veidošanā.

           Ekonomists un Eiropas Komisijas pārstāvis Mārtiņš Zemītis mudināja domāt par ekonomiku ES un tās ietekmi uz ekonomisko situāciju Latvijā. Apspriedām Eiropas sniegto finansējumu Latvijai - ne tikai ko šī starptautiskā organizācija mums ir devusi, bet arī kāds bija Latvijas ieguldījums, lai šo naudu saņemtu.

          Lai gan Eiropas Savienībā ir 28 dalībvalstis, tomēr situācijas aplūkojām no Latvijas skatu punkta. Diskusijas laikā tika apspriesti būtiski jautājumi, par kuriem katram dalībniekam bija savs viedoklis. Dažos jautājumos viedokļi būtiski atšķīrās, bet rezultātā tika atrasts kopsaucējs. Secinājām, ka ES ir nākotne, taču mums ir jāinteresējas par notiekošo un aktīvi jāiesaistās Eiropas politikas veidošanā, piemēram, piedaloties Eiropas Parlamenta vēlēšanās, lai uzlabotu katra ES pilsoņa dzīves kvalitāti.

12.b klases skolniece Meldra Marija Kraukle

-->